O KURSIEKurs został opracowany specjalnie w celu jak najlepszego przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Został on oparty o informacje publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dotyczące zarówno wymagań egzaminacyjnych jak i struktury i formy egzaminu gimnazjalnego. Przygotowaniem kursu zajmowali się pedagodzy mający wieloletnie doświadczenie w egzaminowaniu uczniów.STRUKTURA KURSUKurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich gimnazjów. Kurs występuje w dwóch opcjach do wyboru: STANDARDOWEJ i INTENSYWNEJ.

KURS STANDARDOWY

Kurs STANDARDOWY 25 spotkań po 90 minut (50 godzin).
(w terminie październik – kwiecień)

Spotkania mają miejsce raz w tygodniu w grupie liczącej maksymalnie 8 osób.
Kurs obejmuje dwa egzaminy próbne.

Cena kursu to tylko 600 zł (wszystkie materiały dydaktyczne są wliczone w cenę)


KURS INTENSYWNY

Kurs INTENSYWNY 40 spotkań po 75 minut (66 godzin).
(w terminie październik – kwiecień)

Spotkania dwa razy w tygodniu w grupie liczącej maksymalnie 8 osób.
Kurs obejmuje dwa egzaminy próbne.

Cena kursu to tylko 800 zł (wszystkie materiały dydaktyczne są wliczone w cenę)

Postępy uczniów są na bieżąco monitorowane, a ich wyniki są odnotowywane podczas każdego spotkania. W grudniu i w kwietniu rodzice kursanta otrzymują informację o postępach swoich dzieci w formie pisemnej. Zawiera ona wyniki egzaminów próbnych oraz średnią wyników uzyskanych podczas zajęć.


LEKTORZYZajęcia są prowadzone przez magistra filologii angielskiej z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego, egzaminatora i trenera OKE w Jaworznie, który od kilku lat prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów z języka angielskiego.

NOWY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012


Największą zmianą jest pojawienie się dwóch poziomów egzaminu:

PODSTAWOWEGO i ROZSZERZONEGO

Do egzaminu na poziomie podstawowym przystąpią zatem wszyscy gimnazjaliści, a arkusz rozszerzony będzie obowiązkowy dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka, co w praktyce oznacza, że zdecydowana większość uczniów będzie pisała egzamin na obydwu poziomach. Poziomy egzaminu różnią się od siebie głównie ilością tekstu do przetworzenia, niektórymi typami zadań, a także wprowadzeniem wypowiedzi pisemnej w arkuszu rozszerzonym. Dodatkowo, ponieważ arkusz na poziomie rozszerzonym będzie trudniejszy, oba poziomy egzaminu będą różniły się prędkością nagrań oraz zakresem testowanych tematów i struktur leksykalno-gramatycznych (określonych w nowej podstawie programowej).

O ile egzamin na poziomie podstawowym sprawdza umiejętności ucznia w sposób wyłącznie receptywny, o tyle rozszerzona część egzaminu wymaga od niego elementów produkcji językowej.

Z egzaminu zniknie reagowanie językowe, zamiast którego pojawią się zupełnie nowe części. Oprócz dotychczasowego rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych, pojawią się obszary takie jak znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz, na poziomie rozszerzonym, wypowiedź pisemna.NOWY EGZAMIN GINAZJALNY

Poziom podstawowy


Czas trwania - 60 minut

Poziom - A2

Obszary testowania i procentowy udział punktów w egzaminie:

rozumienie ze słuchu - 30%

rozumienie tekstów pisanych - 30%

znajomość środków językowych - 15%

znajomość funkcji językowych - 25%

Liczba zadań w ogóle:

12 zadań - wyłącznie zadania zamknięte


Poziom rozszerzony

Czas trwania - 60 minut

Poziom - A2+

Obszary testowania i procentowy udział punktów w egzaminie:

rozumienie ze słuchu - 30%

rozumienie tekstów pisanych - 30%

znajomość środków językowych - 15%

wypowiedź pisemna - 25%

Liczba zadań w ogóle:

10 zadań - zadania zamknięte i otwarte

Copyright 2011 © Centrum Przygotowań do Egzaminów Językowych - Wszelkie prawa zastrzeżone.